Wettelijke
VrijwaringDe maker van de website doet zijn uiterste best om de site up-to-date te houden. Onjuistheden en/of spellingsfouten zijn echter niet uitgesloten, alsook de vermelde prijzen zijn louter indicatief en dus niet bindend.

Wie enig belang heeft en/of enig wettelijk belang kan aantonen, dient dit onverwijld te melden aan "webmaster@abdijstraat.com". Al dan niet worden dan zo snel mogelijk de nodige correcties aangebracht, zonder dat hierdoor recht op vergoeding ontstaat.

Een link leggen naar "www.vanbael.com/..." mag alleen mits voorafgaande toelating. Deze toelating wordt enkel gegeven en later eventueel terug ingetrokken via e-mail, uitsluitend afkomstig van de webmaster van de Abdijstraat.

Elke vorm van reproductie is onder geen enkel beding toegelaten.

Enkel het Belgisch Recht is van toepassing en alleen de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.