Deze website heeft in de eerste plaats tot doel, informatie te verschaffen aan de bezoekers.   De eigenaar van een link, opgenomen in deze website, wordt geacht zich te houden aan de regels van de privacywetgeving.   Als hij of zij dat niet doet, draagt hij of zij daarvoor zelf de volledige verantwoordelijkheid.

Wij maken geen gebruik van cookies, maar wie met ons contact opneemt, verklaart uitdrukkelijk dat zijn of haar gegevens uitsluitend door ons gebruikt mogen worden voor later onderling contact.   De gegevens worden door ons aan niemand doorgespeeld.

Wij doen ons uiterste best om de site up-to-date te houden.   Onjuistheden en/of spellingsfouten zijn echter niet uitgesloten, alsook de vermelde prijzen zijn louter indicatief en dus niet bindend.