Disclaimer
Een link leggen naar "www.poelierhermans.be/..." mag enkel mits voorafgaande toelating.   Deze toelating wordt gegeven en later eventueel terug ingetrokken via e-mail, enkel afkomstig van de webmaster.  Alle andere overeenkomsten hieromtrent, zowel mondeling als schriftelijk, zijn niet geldig.

Wij doen ons uiterste best om de site up-to-date te houden. Onjuistheden en/of spellingsfouten zijn echter niet uitgesloten, alsook de vermelde prijzen zijn louter indicatief en dus niet bindend.

Elke vorm van reproductie is onder geen enkel beding toegelaten.

Geen enkele vorm van schade kan verhaald worden noch enige aansprakelijkheid kan gesteld worden, zelfs niet als deze ontstonden door het bezoek aan de site of aan de links die erin zijn opgenomen.

Wie enig wettelijk belang kan aantonen, dient dit onverwijld te melden via de rubriek "Contact".   Al dan niet worden dan zo snel mogelijk de nodige correcties aangebracht, zonder dat hierdoor enig recht op vergoeding ontstaat.

Enkel het Belgisch Recht is van toepassing en alleen de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.