Wild konijn    ♦    Oryctolagus cuniculus
Linkermuisklik om de afbeeldingen te vergroten en te verkleinen.
Konijnen zijn van oorsprong niet inheems in ons land.   Het verhaal gaat dat de Pheniciėrs op hun reizen (omstreeks 1000 voor Christus) in het westelijk Middellandse-Zeegebied dieren aantroffen waarvan zij meenden dat het klipdassen (Hyrax syriacus) waren.   Ze noemden het gebied daarom "I-shephan-in", dat "de kust der klipdassen" betekent.   Uit deze naam zou later, ten tijde van het Romeinse Rijk, Hispania (= Spanje) zijn ontstaan.   De dieren zullen vermoedelijk het konijn geweest zijn.   Het konijn is wat kleiner dan de haas.   Kenmerkend is de korte, vrijwel geheel witte, opgewipte staart.   De vacht is grijsbruin van kleur, de onderzijde is wit.   Konijnen zijn in ons land zeer algemeen.   Ze hebben in het algemeen een voorkeur voor een droog, zanderig milieu.   Konijnen zijn schemerdieren, maar vaak ook overdag en 's nachts actief.   Ze leven in gangen onder de grond.   Bij dreigend gevaar waarschuwen ze elkaar door te "trommelen" met hun achterpoten.   Konijnen zijn vroeg geslachtrijp; vanaf zes maanden zijn ze reeds tot voortplanting in staat.