Bosduif    ♦    Columba palumbus
Linkermuisklik om de afbeeldingen te vergroten en te verkleinen.
De houtduif kan bijna overal worden waargenomen:   in tuinen, parken en op de buiten.   Meestal zijn de vogels op de grond naar voedsel aan het zoeken, of zitten ze in een boom of op een gebouw luid te koeren.   Duiven staan bovenop de menulijst van buizerd en havik.   Zelfs sperwers, toch kleine roofvogels, grijpen graag een jonge houtduif.   Dat komt omdat de spiermassa van duiven erg groot is;   een volwassen houtduif weegt ongeveer 500 gram.   Die spieren hebben duiven ontwikkeld om hun snelle, rechtlijnige vlucht mogelijk te maken.   De ironie wil dat duiven zulke goede vliegspieren hebben om aan vijanden te ontkomen, waardoor ze juist een bijzonder aantrekkelijke maaltijd vormen...   Hoewel houtduiven nogal wat kabaal produceren bij het opvliegen (de vleugels klappen boven en onder het lichaam tegen elkaar) zijn het toch vliegkampioenen.
Europa vormt het voornaamste verspreidingsgebied.   De soort ontbreekt vrijwel nergens;   alleen op IJsland is de houtduif een onregelmatige broedvogel.   Houtduiven zoeken hun voedsel in een veelheid aan biotopen;   van stedelijke gebieden, waar ze leven van wat in tuinen en parken te vinden is, tot op de bosbodem.   Favoriet zijn echter kleinschalige landbouwgebieden waar granen verbouwd worden, omgeven door bossen.