Reebok    ♦    Capreolus capreolus
Linkermuisklik om de afbeeldingen te vergroten en te verkleinen.
De reebok, als kleinste onder de hertachtigen, leeft alleen of in kleine groepjes.
Hij voedt zich met boornknoppen, bladeren, fruit en braamstruiken.   Gekend als een asociaal dier, komt hij tijdens de dag nauweIijks te voorschijn en is enorm moeilijk te observeren.   Hij heeft een bruine-vaalrode vacht in de lente en grijs-rossige kleur in de winter.
Het achterste gedeelte (billen) is wit van kleur.   Op de leeftijd van één jaar draagt het mannetje een gewei, dat hij ieder jaar in november-december verliest, maar het nieuwe gewei groeit onmiddellijk terug tot in de maand maart.
De draagtijd bij een reegeit duurt negen maand en een half.   Het is een uitgestelde vruchtontwikkeling:   d.w.z. dat het bevruchte ei van eind juli - begin augustus - slechts verder ontwikkeld wordt omstreeks half december.   In mei worden meestal twee jongen - of reekalfjes - geboren.