Shopping 2020  ⋄  Abdijstraat  

Plan

Klok

Design

Contact

Home

Gallery

Video's

Cookies

Wettelijke Vrijwaring
Wie niet akkoord gaat met onderstaande tekst, wordt verondersteld de website te verlaten.

Deze website heeft in de eerste plaats tot doel, informatie te verschaffen aan de bezoekers en draait
optimaal onder Windows10 ⋄ 64 bits en Internet Explorer 11.
De eigenaar van een link, opgenomen in deze website, wordt geacht zich te houden aan de regels van de privacywetgeving.   Als hij of zij dat niet doet, draagt hij of zij daarvoor zelf de volle verantwoordelijkheid.

De Abdijstraat maakt geen gebruik van cookies, maar wie op gelijk welke manier contact opneemt, verklaart uitdrukkelijk dat zijn of haar data uitsluitend door haar gebruikt mogen worden voor later onderling contact.    De data worden aan niemand doorgespeeld, tenzij men er zelf schriftelijk om vraagt.

Iedereen heeft recht op inzage en mag ons steeds laten weten via " Contact ", ofwel dat zijn of haar data dienen aangepast te worden, ofwel dat hij of zij wenst geschrapt te worden uit onze bestanden.

De maker van de website doet zijn uiterste best om de site up-to-date te houden. Onjuistheden en/of spellingsfouten zijn echter niet uitgesloten, alsook de vermelde prijzen zijn niet bindend.

Wie enig belang heeft en/of enig wettelijk belang kan aantonen, dient dit onverwijld te melden aan "webmaster@abdijstraat.com". Al dan niet worden dan zo snel mogelijk de nodige correcties aangebracht, zonder dat hierdoor recht op vergoeding of schadeloosstelling ontstaat.

Een link leggen naar deze website mag alleen mits voorafgaande toelating. Deze toelating wordt enkel gegeven en later eventueel terug ingetrokken via e-mail, uitsluitend afkomstig van de webdesigner.

Elke vorm van reproductie is onder geen enkel beding toegelaten.

Enkel het Belgisch Recht is van toepassing en alleen de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.