Shopping 2020  ⋄  Abdijstraat  

Plan

Klok

Design

Contact

Home

Gallery

Video's

Cookies

Wie niet akkoord gaat met onderstaande tekst, wordt verondersteld de website te verlaten.

Toepassing Europese Privacywet 2018
Deze website heeft in de eerste plaats tot doel, informatie te verschaffen aan de bezoekers.
De eigenaar van een link, opgenomen in deze website, wordt geacht zich te houden aan de regels van de privacywetgeving.    Als hij of zij dat niet doet, draagt hij of zij daarvoor zelf de volledige verantwoordelijkheid.
"www.abdijstraat.com" en "www.abdijstraat.be" maken zelf geen gebruik van cookies,  maar wie op gelijk welke manier contact opneemt, verklaart uitdrukkelijk dat zijn of haar data uitsluitend door ons gebruikt mogen worden voor later commerciŽel of niet-commerciŽel contact.   De data worden door ons aan niemand doorgespeeld, tenzij men er zelf om vraagt.   Iedereen heeft recht op inzage en mag ons laten weten via "Contact", ofwel dat zijn of haar data dienen aangepast te worden, ofwel dat hij of zij wenst geschrapt te worden uit onze bestanden.
Wettelijke Vrijwaring
"Winkelcentrum Abdijstraat vzw", in de persoon van de "Uitvoerend Bestuurder Website Ontwikkeling", behoudt zich onvoorwaardelijk het recht voor om het leggen van links en de plaatsing van logo's te weigeren of te verwijderen.   De beslissing hierover is definitief en ontegensprekelijk en houdt in dat hierdoor geen recht ontstaat op het bekomen van gehele of gedeeltelijke terugbetaling of schadevergoeding.
Een link leggen naar "www.abdijstraat.be/..." of "www.abdijstraat.com/..." mag enkel mits voorafgaande toelating.   Deze toelating wordt gegeven en later eventueel terug ingetrokken via e-mail, enkel afkomstig van de "Uitvoerend Bestuurder Website Ontwikkling".  Alle andere overeenkomsten hieromtrent, zowel mondeling als schriftelijk als digitaal, zijn niet geldig. Wij doen ons uiterste best om de site up-to-date te houden. Onjuistheden en/of spellingsfouten zijn echter niet uitgesloten, alsook de vermelde prijzen zijn louter indicatief en dus niet bindend.
Elke vorm van reproductie is onder geen enkel beding toegelaten.
Geen enkele vorm van schade kan verhaald worden noch enige aansprakelijkheid kan gesteld worden, zelfs niet als deze ontstonden door het bezoek aan de site of aan de links die erin zijn opgenomen.
Wie enig wettelijk belang kan aantonen, dient dit te melden via het contactformulier.   Al dan niet worden dan zo snel mogelijk de nodige correcties aangebracht, zonder dat hierdoor enig recht op vergoeding ontstaat.
Enkel het Belgisch Recht is van toepassing en alleen de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.